Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
свідоцтва та ліцензії
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
наші реквізити
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
інші звітні дані
наші філії
 


Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


Керівником Кредитної спілки «Ощадність» є Голова правління Кредитної спілки «Ощадність» Занюк Анатолій Олександрович 

СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ:

 • голова спостережної ради Полевий Богдан Васильович;
 • заступник голови спостережної ради Пилипчак Степан Васильович;
 • секретар спостережної ради Сивак Ольга Дмитрівна;
 • члени спостережної ради: Вовк Анатолій Іванович, Коцюбанський Михайло Михайлович, Ковальчук Галина Іванівна, Тітовський Олександр Володимирович, Михайлюк Наталія Іванівна, Сапегіна Людмила Петрівна.

СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ:

 • голова ревізійної комісії Півець Анатолій Андрійович;
 • заступник голови ревізійної комісії Маланчук Борис Андрійович;
 • секретар ревізійної комісії Рачинська Надія Іванівна;
 • члени ревізійної комісії: Волков Олександр Володимирович, Саміляк Тетяна Вадимівна. 

СКЛАД ПРАВЛІННЯ:

 • голова правління Занюк Анатолій Олександрович;
 • головний бухгалтер Маланчук Ірина Вікторівна;
 • члени правління: Косарчин Марія Іванівна, Пилипчак Віра Василівна, Боднарчук Світлана Іванівна

СКЛАД КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ:

 • голова кредитного комітету Пилипчак Віра Василівна;
 • заступник голови кредитного комітету Блащук Катерина Федосіївна;
 • секретар кредитного комітету Сіркізюк Наталія Вікторівна;
 • члени кредитного комітету: Косарчин Марія Іванівна, Занюк Анатолій Олександрович.

 


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України